Klubbkontingent og innmelding

Sp.kl. Freidig bruker nå  NIFs eget, godkjente medlems/fakturaprogram: KlubbAdmin.
Innkreving skjer via nytt kontonummer – nemlig via BuyPass. Alle medlemsskapet/kontingenten berører, får info om faktura til forfall.

I familiemedlemsskap skal faktura betales av fakturamottaker, de andre i familien blir kun underrettet om at giro er tilsendt =)
Send oss gjerne en mail om noe er uklart, eller ang eventuelle endringer i medlemsskapet.
Vedtatte priser i år er: Æresmedlem, kr 125. Familie kr 600. Voksen kr 350. Barn/Pensjonist kr 250.

Innmelding gjøres enkelt ved å lage deg bruker på MinIdrett https://minidrett.nif.no/

Mvh oss på klubbhuset

Stilling ledig i Sp.kl. Freidig

Sportsklubben Freidig har ledig stilling som kontor- og administrasjonsmedarbeider. Arbeidet er variert og har omfang i ca. 40% stilling. Arbeidsmengden er å regne som et gjennomsnitt og vil naturlig variere med de ulike avdelingenes sesonger i tillegg til arrangementer. I perioder forventes det arbeid på ettermiddag eller helg. Arbeidssted er i klubbhuset i Sigurd Jorsalfars […]

Ny klubbkolleksjon er klar

Da har vi nylig tegnet en 4-årig utstyrsavtale for ballidrettene våre; Fotball, Innebandy og Håndball. Nye produkter blir å finne hos Intersport Lefstad i Munkegata. Last gjerne ned app for Intersport også, så blir vår nye kolleksjon å finne der fra desember 2020. Klikk deg inn på https://www.intersport.no/ så finner du gode tilbud. KLUBBKOLLEKSJONEN ER […]

Ett overgrep i idretten er ett for mye!

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ett-overgrep-i-idretten-er-ett-for-mye/

Ang politiattester

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).Les mer om saken her:https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ Attest fra klubb kan […]

Ønsker du referat fra klubben?

Alle våre betalende medlemmer kan ved forespørsel få tilsendt referat fra Hovedstyrets og avdelingenes møter. Ta kontakt via mail: freidig@freidig.idrett.no

ÅRSMØTE I SP.KL. FREIDIG

Vi ønsker velkommen til klubbens Årsmøte mandag 9. mars 2020 kl 18.00 – på Freidighuset. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets […]

GDPR

BakgrunnI tråd med EUs GDPR innføres ny personlovgivning i Norge. Prinsippet er at alle ‘eier’ og har fått utvidede rettigheter til egne personopplysninger. Herunder har alle som behandler og lagrer slike opplysninger fått utvidede plikter. Sportsklubben Freidig er underlagt lover/regler knyttet til organisering av idrett. Dette innebærer administrering av personopplysninger om våre medlemmer relevant for […]

KLUBBENS ÅRSMØTEDATOER:

11. februar kl 18.00: Alpinavd, klubbhuset i Vassfjellet 11. februar kl 19.00: O-avdelingen, Fjellseterstua. 24. februar kl 19.00: Innebandy-avd, Freidighuset.  25. februar kl 19.00: Fotballavd, Freidighuset – Storstua 25. februar kl 10.30: Hyllkaka, Fjellseterstua.  26. februar kl 19.00: Håndball-avdelingen, Freidighuset.  27. februar kl 18.00: Freeski, Kro/kjelleren i Vassfjellet   9. mars kl 18.00: Hovedklubben, Freidighuset.  […]

Retningslinjer for publisering av bilder og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer. Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet […]

Samarbeidsavtale, Sp.kl. Freidig

Samarbeidsavtale Freidig revidert 290816