Planer for 2017

  • Årsmøte           tirsdag     28.02.2017   kl. 10.30
  • Hyllkakrenn       tirsdag     04.04.2017   kl. 17.00
  • Busstur:           onsdag     07.06.2017   kl. 09.00 (endret fra 13.06.2017)
  • Årsfest:            onsdag     18.10.2017   kl. 18.00

Med Freidighilsen
Hyllkakas OrdensKollegium   

Kjell Atle Strande, Stormester


Informasjon om arrangement: Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til Stormesteren på kjellastrande@gmail.com snarest (de som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede registrert). Informasjon vil også finnes som ”annonser” i Medlemsbladet, på Hovedklubbens web-side eller ved kontakt til Freidigkontoret tlf. 73 90 07 55.


På Hyllkakas årsmøte 23. februar 2016 ble årsmelding og regnskap for året 2015 enstemmig godkjent.
Kollegiet i 2016 består av:
Stormester Kjell Atle Strande,
Kansler Karl F. Hassel,
Seremonimester Edvin Kværnø,
Skattmester Ingar Hynne og
Penneknekt Ulf Erik Hansen
Festkomité:  Kjell Ivar Aune og Albrecht Selmer.