Ang politiattester

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

I Sp.kl. Freidig har hver avdeling har en egen ansvarlig for innhenting og fremvisning av politiattester. Navn og kontaktinformasjon gis av hver enkelt avdelingsleder. 

Dersom avdelingsansvarlig for politiattester ikke kan nås har nestleder i hovedstyret det overordnede ansvar for rutiner og prosedyrer for politiattester.

Klubbhåndboken har oppdaterte prosedyrer for søknad og fremvisning av politiattester.

Alle avdelinger plikter å føre ajourførte lister over sine lagledere/trenere og tillitsvalgte.

Ved unnlatelse av å fremvise politiattest uten merknader plikter vedkommende å tre ut av sitt verv inntil gyldig attest uten merknader kan fremvises innen en angitt frist.

I Sportsklubben Freidig blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med avdelingsansvarlig:
Alpint.   Lars Halvorsen. fysiolars@hotmail.com
Freeski. Rasmus Bjerkan. bjerkanrasmus@hotmail.com
Fotball. Mona Østgård  medlem@freidigfotball.no 95901410
Håndball. May Britt Flottum maybe1972@hotmail.com
Innebandy. Marianne S. Kjos, marianne.steinsvik.kjos@gmail.com  91873817
Orientering. Johan Ivarsson   johan.ivarsson@vianova.no  72567655

Alle avdelingsansvarlige og den hovedansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Les mer om saken her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Attest fra klubb kan du laste ned her:

Arb.bekr for Politiattest