ÅRSMØTE 2020 I SP.KL. FREIDIG

Vi ønsker velkommen til klubbens Årsmøte mandag 9. mars 2020 kl 18.00 – på Freidighuset.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Vel møtt.

Agenda Årsmøtet 2020

3 Æresprisutdelinger

7 Klubbens Årsberetning

7 Klubbens regnskap, samlet
Årsregnskap 2019 – FREIDIG SPORTSKLUBBEN, nb note 7

8 Budsjett, samlet 2020

9 Medlemskontingent

10. Behandle innkomne forslag

11 Organisasjonskart 2020

12 Fullmaktsmatrise 2020

Valgkomitéens innstilling 2020

Håndbok mars 2020 (1)_Kontrollert

Beredskapsplan-2020

Revidert lovnorm Freidig_1.1.2020

Signert Årsmøteprotokoll
Signert Årsregnskap 2019