DIGITALT ÅRSMØTE I SP.KL. FREIDIG 14.06. 2021

Siste oppdatering 14.06.2021 kl 11.00:

Da skal alle ha mottatt info og møtelenke i Teams fra Robert Olsvik i Trøndelag Idrettskrets. (Sjekk spam-filteret om dere ikke har sett lenka). Mona er tilgjengelig på telefon 95901410 fram til kl 18 om det er spørsmål).

Forhåndspåmelding kreves i år, for å få klargjort til digital gjennomføring via Teams.
Meld deg på ved å sende mail til: freidig@freidig.idrett.no innen fredag 11. juni kl 16.00.
Vi ønsker velkommen til klubbens digitale Årsmøte mandag 14. juni 2021 kl 18.00.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Komplette saksdokumenter:

Saksliste Årsmøtet 14.06.2021

7 Godkjenne forretningsorden

8 Idrettslagets årsberetning

9 Arsregnskap-2020-Sportsklubben-Freidig

Årsregnskap Sp.kl. Freidig 2020, signert

Freidig Kontrollutvalgets beretning 2020

Revisorattest Sp.kl. Freidig

7

Årsoppgjørsdisposisjon HS

10 Innkomne forslag

11 Medlemskontingent 2022

12 Budsjettene 2021

13. Organisasjonskart 2021

13 Fullmaktsmatrisen

13 Klubbhåndbok & Beredskapsplan

14 Innstilling fra Valgkomiteen

Innstilling til ny valgkomite i Sportsklubben Freidig

 

Noen praktiske tips til deltakerne

  • Logg dere inn noen minutter før møtet starter. Dette for å sikre at dere kommer inn i møtet, samt lyd- og bilde- kvalitet. Dere vil bli stående på vent ( i lobbyen) før noen slipper dere inn.
  • Slå av bilde og lyd når du ikke snakker. Dette for å minske belastningen på nettet/båndet.
  • De som ønsker ordet under sak må bruke «rekk opp hånd» for å få ordet. Annen bruk av Emojis er kun tillatt når dirigentene tillater det.
  • Chatten brukes til å framlegge forslag: Forslag må inneholde selve forslaget, navn på delegat. Viktig for å få protokollen riktig.
  • Ved behov for avstemminger vil dette bli gjort via et elektronisk system som heter Forms. Dette vil bli forklart ved avstemning i møtet. Alle delegater må ha egen pc/telefon/Pad for å kunne gi sin stemme. Kun mulig å avgi en stemme pr. enhet.

Avdelingenes årsmøte-datoer:

O-avdelingen 9. februar Fjellsetra eller digital
Håndballavdelingen 10. mars kl 19.30 digitalt
Fotballavdelingen 4. mars kl 18.00 digitalt (Teams)
Alpinavdelingen 8. februar kl 19.00 kombi styret samles/digitalt
Freeskiavdelingen 16. februar digital
Innebandyavdelingen 15. februar kl 20.00 digitalt (Teams)
Hyllkaka høringsrunde via mail digitalt