ÅRSMØTE SP.KL. FREIDIG

Vi ønsker velkommen til klubbens Årsmøte mandag 8. mars 2021 kl 18.00.
Pr i dag er det stor usikkerhet ang muligheten til å gjennomføre et fysisk møte på Freidighuset pga smitteverntiltak. Det er derfor noe usikkerhet til både dato og gjennomføringen. Nærmere info kommer. Muligheten for en digital gjennomføring er til stede.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Komplette saksdokumenter tilgjengeliggjøres minst 1 uke i forkant.

Vel møtt.


Avdelingenes årsmøte-datoer (med forbehold pga Korona og smitteveiledere):

O-avdelingen 9. februar Fjellsetra
Håndballavdelingen 15. februar  
Fotballavdelingen 18. februar kl 19.00 digitalt (Teams)
Alpinavdelingen 8. februar kl 19.00  
Freeskiavdelingen    
Innebandyavdelingen 15. februar kl 20.00 digitalt (Teams)
Hyllkaka 23. februar Fjellsetra