Årsplaner

Planer for 2017

Årsmøte          tirsdag     28.02.2017   kl. 10.30
Hyllkakrenn  tirsdag     04.04.2017   kl. 17.00
Busstur:          onsdag    07.06.2017    kl.  09.00 ( endret fra 13.06.2017 )
Årsfest:           onsdag    18.10.2017    kl. 18.00

På Hyllkakas  årsmøte  23. februar 2016 ble årsmelding  og  regnskap for året 2015 enstemmig godkjent.
Kollegiet i 2016  består av : Stormester Kjell Atle Strande ,  Kansler Karl F. Hassel, Seremonimester  Edvin  Kværnø,  Skattmester  Ingar Hynne  og  Penneknekt Ulf Erik Hansen
Festkomite :  Kjell Ivar Aune  og Albrecht Selmer.

Planer for 2016

Hyllkakrennet   avholdes  som vanlig på  Fjellseter Tirsdag  5. april  kl 1700 med tradisjonell kjøttkakmiddag  etter rennet.
17. mai  håper vi at så mange som mulig stiller i  Borgertoget.

Sommertur  planlegges også i år, tirsdag  7. juni.

Dersom det ikke blir tur, blir det Vårlunsj på Fjellseter samme dag.

 Årsfæst  blir det  onsdag 12. oktober  på Freidighuset   kl. 18.00.

Tirsdag   13. desember  kl. 12.00 blir det tradisjonell julelunsj for Hyllkakas medlemmer med god julemat, julesanger og julehøytid.

Fjellseterstua er som vanlig åpen alle tirsdager mellom kl 0930-1100, samt mer uformelt på søndager.
Hyllkakas  medlemmer kan  leie hytta  til  selskap o.l.    Henv. Freidigkontoret.

Med dette  ønsker vi alle i Hyllkaka et godt år, og ber om at årets skatt på kr. 100. blir innbetalt  til vår konto 4200.36.10858 med opplysning om hvem som betaler.

Med Freidighilsen
Hyllkakas OrdensKollegium   

Kjell Atle Strande

Stormester

 

Informasjon om arrangement: Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til Stormesteren –kjellastrande@gmail.com  snarest (de som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede registrert). Informasjon vil også finnes som  ”annonser” i Medlemsbladet, på Hovedklubbens web-side eller ved kontakt til Freidigkontoret tlf. 73 90 07 55.

 

 

________________________________________________________________________

På Hyllkakas  årsmøte  24. februar 2015 ble årsmelding og  regnskap for året 2014 enstemmig godkjent.
Kollegiet i 2015 består av :
Stormester Albrecht Selmer,
Kansler Karl F. Hassel,
Seremonimester  Edvin  Kværnø,
Skattmester Martin Sæterhaug  og
Penneknekt Ulf Erik Hansen
Festkomite :  Ingar Hynne og Kjell Atle Strande.

Planer for 2015
Hyllkakrennet   avholdes  som vanlig på  Fjellseter Tirsdag  24. mars  kl 1700 med tradisjonell kjøttkakmiddag  etter rennet.   Pris kr. 250,-.
17. mai  håper vi at så mange som mulig stiller i  Borgertoget.
Sommertur  planlegges også i år, tirsdag  9. juni. Dersom det ikke blir tur, blir det Vårlunsj på Fjellseter samme dag.
Årsfæst  blir det  onsdag 14. oktober  på Freidighuset   kl. 18.00.
Tirsdag   8. desember  kl. 12.00 blir det tradisjonell julelunsj for Hyllkakas medlemmer med god julemat, julesanger og julehøytid.

Fjellseterstua er som vanlig åpen alle tirsdager mellom kl 0930-1100, samt mer uformelt på søndager.
Hyllkakas  medlemmer kan  leie hytta  til  selskap o.l.    Henv. Freidigkontoret.

Med dette  ønsker vi alle i Hyllkaka et godt  år. Giro for årets  Hyllkak -skatt sendes pr post. Den er fortsatt kun kr. 100,-

Med Freidighilsen  Hyllkakas OrdensKollegium  Albrecht Selmer, Stormester

Informasjon om arrangement: Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til Stormesteren –albrec@online.no snarest (de som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede registrert). Informasjon vil også finnes som  ”annonser” i Medlemsbladet, på Hovedklubbens web-side eller ved kontakt til Freidigkontoret tlf. 73 90 07 55.

 

 

 

På Hyllkakas  årsmøte  25. februar 2014 ble årsmelding og revidert regnskap for året 2013 enstemmig godkjent og applaudert.

Kollegiet i 2014 består av:
Stormester Albrecht Selmer
Penneknekt Ulf Erik Hansen
Kansler Karl F. Hassel
Seremonimester  Edvin  Kværnø
Skattmester Martin Sæterhaug
Festkomite:  Ingar Hynne og Kjell Atle Strande.

Planer for 2014

Hyllkakrennet  planlegges  som vanlig på  Fjellseter Tirsdag  1. april  kl 1700 med tradisjonell kjøttkakmiddag etter rennet.
Pris pr deltaker kr 250,-
Påmelding  på Hytta eller E-post til Stormesteren innen 30.mars kl. 1200.

17. mai  håper vi at så mange som mulig stiller i  Borgertoget.

Sommertur  planlegges også i år, onsdag 11. juni. Da vi måtte avlyse i fjor pga. for liten deltakelse, ber vi om en rask tilbakemelding fra de som kan tenke seg å bli med. Meld tilbake på E-post til Stormesteren eller på tlf. til Freidigkontoret.
Dersom det ikke blir tur, blir det Vårlunsj på Fjellseter samme dag.

 Årsfæst  blir det  onsdag 15. oktober  på Freidighuset   kl. 18.00.

Tirsdag   9. desember  kl. 12.00 blir det tradisjonell julelunsj for Hyllkakas medlemmer med god julemat, julesanger og julehøytid.

Fjellseterstua er som vanlig åpen alle tirsdager mellom kl 0930-1100, samt mer uformelt på søndager.
Hyllkakas  medlemmer kan  leie hytta  til  selskap o.l.    Henv. Freidigkontoret.

Med dette  ønsker vi alle i Hyllkaka et godt år, og vedlegger vår giro  for årets  Hyllkak -skatt . som fortsatt er kun kr. 100,-

Med Freidighilsen Hyllkakas Kollegium   

Informasjon om arrangement: Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til Stormesteren –albrec@online.no snarest (de som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede registrert). Informasjon vil også finnes som  ”annonser” i Medlemsbladet, på Hovedklubbens web-side eller ved kontakt til Freidigkontoret tlf. 73 90 07 55.

 

 

På Hyllkakas  årsmøte  19. februar 2013 ble årsmelding og revidert regnskap for året 2012 enstemmig godkjent og applaudert.
Kollegiet i 2013 består av: Stormester Albrecht Selmer, Penneknekt Svein Linge Solberg, Kansler Karl F. Hassel, Seremonimester  Edvin  Kværnø  og Skattmester Martin Sæterhaug.
Festkomite:  Ingar Hynne og Tor Bø.

 

Planer for 2013

Hyllkakrennet   blir på  Fjellseter Tirsdag  9. april  kl 17 med tradisjonell kjøttkakmiddag etter rennet. Pris pr deltaker kr 200,-. Påmelding på Hytta eller Klubbhuset innen 30.mars kl. 1200.

17. mai  håper vi at så mange som mulig stiller i  Borgertoget

 

Sommerturen 2013

Den tradisjonelle sommerturen blir  Onsdag den 12. juni. Bussavgang fra Freidighuset på Eberg kl. 09.00. Turen går i år til Falstad og Tautra. Vi kjører først til Falstad hvor vi tar en stopp i Falstadskogen før vi kjører ned til Falstadsenteret til omvisning. Så kjører vi til Tautra hvor vi ser på de gamle klosterruinene og besøker nonnene i det nye klosteret. Turen avsluttes med middag på Klostergården før vi returnerer til Trondheim. Prisen pr. person er kr. 500,-
Påmelding skjer ved telefon til Freidighuset – nr. 73 90 07 55 eller via E-post til samme freidig@freidig.idrett.no
Påmeldingsfrist onsdag 5. juni.

 

Årsfest holdes Onsdag 16. oktober på Freidighuset.

Julelunch på Fjellsetra Tirsdag  10. desember. Det blir tradisjonell julelunsj for Hyllkakas medlemmer med god julemat, julesanger og julehøytid.

Fjellseterstua er som vanlig åpen alle tirsdager mellom kl 0930-1200, samt mer uformelt på søndager.
Hyllkakas  medlemmer og andre kan  leie hytta  til  selskap o.l.    Henv. Freidigkontoret.

Med dette  ønsker vi alle i Hyllkaka et godt år, og vedlegger vår giro  for årets  Hyllkak -skatt .

 

Med Freidighilsen Hyllkakas Kollegium   

 

Informasjon om arrangement: Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til freidig@freidig.idrett.no snarest (de som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede registrert). Informasjon vil også finnes som  ”annonser” i Medlemsbladet, på Hovedklubbens web-side eller ved kontakt til Freidigkontoret.