Planer for 2020

Vi følger oppfordringer og Avlyser Alle arrangent frem til etter påske.Dette gjelder tirsdagskaffe og det planlagte Hyllkakrennet den 31. mars. Vi kommer tilbake med ny info etter påske. Møte hver tirsdag fra  kl. 09.30 på Fjellseter til sosialt samvær. (Det avholdes ikke møter i tidsrommet 15 juni – 15 august samt 15 desember – 15 […]