Innmeldingsskjema

For å delta som aktiv idrettsutøver skal alle iht Norges Idrettsforbunds lov være knyttettil et idrettslag. Den som deltar i aktiviteter og/eller representerer Sportsklubben Freidig skalderfor være medlem i klubben. Ditt medlemskap utløser støtte fra det offentlige som går til deenkelte avdelinger i klubben.Alle som er Tillitsvalgte representanter for Sp.kl. Freidig skal også være medlemmer … Fortsett å lese Innmeldingsskjema