Ukategorisert

Velkommen til årsmøte i Sportsklubben Freidig

Tirsdag 5. april kl 18.00 på Freidighuset.Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret (freidig@freidig.idrett.no) senest to uker før årsmøtet (22.03). Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet (29.03.). Alle […]

Vil du lede Freidig Allidrett?

Sportsklubben Freidig leter etter deg som har lyst til å være med på å bygge opp – og lede –klubbens nye allidrettstilbud. Du får støtte fra klubbens avdelinger – håndball, innebandy, orientering, alpin, freeski og fotball – som vil bidra med aktiviteter for barna. Klubben har også en daglig leder og et arbeidsutvalg som vil […]

Ett overgrep i idretten er ett for mye!

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ett-overgrep-i-idretten-er-ett-for-mye/ Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten Varslingsrutiner for overgrep trakassering mm

Ang politiattester

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). I Sp.kl. Freidig har hver avdeling har en […]

ÅRSMØTE 2020 I SP.KL. FREIDIG

Vi ønsker velkommen til klubbens Årsmøte mandag 9. mars 2020 kl 18.00 – på Freidighuset. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets […]

Hyllkaka’s Årsmøte

Hyllkaka har sitt årsmøte på Fjellseter tirsdag den 28. februar kl. 10.30. Årsmøteinnkalling 2017 Hyllkaka – årsberetning 2016 Årsregnskap 2016  

«STRØ-TIMER» & ÅPEN HALL

Trondheim kommune har et svært godt tilbud om å booke gratis strøtimer i idrettshallene. Den som leier må være fylt 18 år. Du kan booke treningstid i alle kommunale idrettshaller og i Trondheim spektrum. Vi åpner for bestilling tre uker fram i tid. Ledig treningstid blir gjort tilgjengelig i kalenderen fortløpende. Idretten forbeholder seg retten til å ta […]

Oversikt Hovedstyre

ÅPEN HALL FOR UNGDOM I HELGENE – NOE DIN KLUBB KAN DRA I GANG?

Ønsker noen i din klubb å tilrettelegge for spennende aktiviteter for ungdom i helgene i den lokale idrettshallen, gymsalen eller skolen? Kanskje noen av ungdommene i klubben har lyst til å dra i gang noe? Klubber, lag og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til åpne helgeaktiviteter for ungdom. Kommunen stiller fritidsklubblokaler, skoler, skolenes gymsaler […]

Samarbeidsavtale internt & Årshjul

Vedlagt finner dere nesten ferdig årshjul for alle aktiviteter i Sportsklubben Freidig. Mye spennende og artig som skjer i klubben. Noe info mangler om kamper, turneringer, samlinger osv. Minner om at avdelingen som er i «sesong» skal hensynstas av andre avdelinger når det gjelder treningstider, kamper, samlinger og cup’er. Med god dialog løser vi nok dette […]