ÅPEN HALL FOR UNGDOM I HELGENE – NOE DIN KLUBB KAN DRA I GANG?

Ønsker noen i din klubb å tilrettelegge for spennende aktiviteter for ungdom
i helgene i den lokale idrettshallen, gymsalen eller skolen? Kanskje noen av
ungdommene i klubben har lyst til å dra i gang noe?
Klubber, lag og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til åpne
helgeaktiviteter for ungdom. Kommunen stiller fritidsklubblokaler, skoler,
skolenes gymsaler og idrettshaller* gratis til disposisjon.
*I idrettshallene er det som kjent kamp om tiden til organisert idrett. En
søknad før 1.mai, styrker muligheten for å få tilgang kommende sesong
(1.sept – 30.april).

Her finner dere mer info om ordningen og lenke til søknadsskjema:
https://www.trondheim.kommune.no/helgeaktiviteter/

Vennlig hilsen BJØRN KILSKAR
Idrettsrådet i Trondheim
www.n3sport.no/il/irtrondheim