«STRØ-TIMER» & ÅPEN HALL

Trondheim kommune har et svært godt tilbud om å booke gratis strøtimer i idrettshallene. Den som leier må være fylt 18 år.
Du kan booke treningstid i alle kommunale idrettshaller og i Trondheim spektrum.
Vi åpner for bestilling tre uker fram i tid. Ledig treningstid blir gjort tilgjengelig i kalenderen fortløpende. Idretten forbeholder seg retten til å ta tilbake tid dersom det skulle bli nødvendig.
Det er fotballforbud i Ranheimshallen og i hele Trondheim Spektrum med unntak av D-hallene. Ellers er det tillatt med fotball i alle kommunale haller så lenge man bruker egnet utstyr (innefotball og innesko).
Dersom du ikke skal bruke tiden du har bestilt, må du avlyse. Dette kan du gjøre selv på nettet, eller ta kontakt med Trondheim bydrift.
Har du spørsmål? Ta kontakt med Trondheim bydrift, avdeling for Idrett, park og skog

Booking gjør du via denne linken: http://trondheimidrettsanlegg.bestille.no/Customer/Beta/Default.aspx
NIF Klubbnr for Sp.kl. Freidig er 16010023

Åpen hall
Kommunen har dette tilbudet i to haller:
Blussuvollhallen: Lørdager 10-13 og søndag 9-11  &  Ranheimshallen: Søndag 9-12 og 14.30-17

Dette tilbudet er det IKKE mulig å booke tid til, da det skal være tilgjengelig for ALLE. Hvem som helst kan møte opp og bruke hallen til det man vil. Trondheim kommune ønsker at åpen hall skal tilrettelegge for uorganisert aktivitet og være et godt tilbud spesielt for barn/barnefamilier. Det er likevel åpent for alle.