Freidig tildelt to priser av O-forbundet i november

Dette er en årlig utdeling til 1 trener og 1 klubb i landet!

Sturla Sæther ble utnevnt til Årets trener med følgende begrunnelse:
Begrunnelse Årets Trener 2014:
Vedkommende har lang fartstid som trener i klubben og gått gradene fra rekruttgruppen, ungdom og de siste årene med oppfølging av juniorene. Årets trener har jobbet grundig og målbevisst med tilrettelegging og oppfølging av løpere over lang tid, noe som har ført til meget gode resultater. Vedkommende står for en kontinuitet, trygghet og rutine i klubbmiljøet som andre trenere får nyte godt av. Vedkommende har vist stor arbeidskapasitet, tilstedeværelse og kompetanse som ikke bare utøverne i klubben har hatt glede av, men også andre klubber. Treneren har lagt vekt på å samarbeide med andre klubber på juniorsiden for å få best mulig utnyttelse av gode ressurser og erfaringsoverføring.
Freidig o-avdeling fikk også årets Rekrutteringspris. Begrunnelsen for denne var følgende:
Begrunnelse Rekrutteringsprisen:
Årets vinner har vist at engasjerte drivkrefter og pågangsmot over en lengre tidsperiode, er nøkkelen for både økt deltagerantall og aktivitet i klubben.
Klubben står frem som en inspirasjon og et forbilde for rekruttering av nye o-løpere. Deres positive innstilling til samarbeid på tvers av (nabo)klubber er flott, og viser en særegen raushet! Sportslig utvalg i klubben sikrer at nye ressurspersoner blir involvert i verv og oppgaver, det sosiale aspektet ivaretas og klubben viser et godt og bredt rekrutteringstilbud.
Bildet viser Årets trener Sturla Sæther og Johan Ivarsson som er leder i sportslig utvalg i o-avdelingen og tok imot Rekrutteringsprisen. Mellom dem ser vi et lite utvalg av våre mange ungdomsløpere.

RekrutteringHilsen Grete