Møteplan HS og AU 2018-2019

Møteplan for Sportsklubben Freidigs Hovedstyre (HS) og Arbeidsutvalg (AU) 

Dato Møte   Saker eller tema utover fast kjøreplan
 2018      
29. januar AU    
12. februar AU+HS    Innstille saker fra HS til Årsmøtet
12. mars AU+HS   Årsmøte
 9. april  AU+HS   Repr til valgkomite fra hver avdeling.
Leder valgkomitè velges
14. mai AU    
11. juni AU+HS   Sommermøte på Fjellseter
27. august AU+HS     Resultat Tordenskiold. Halvårsregnskap
10. september AU     
15. oktober AU+HS   Resultat Skandia Cup
5. november  AU    
3. desember AU + HS   Frister for levering av årsregnskap, balanse, budsjett
og årsmeldinger settes.
Innmelding av dato for avdelingenes årsmøter.
2019      
14. januar AU+HS   Aktuelle saken for innstilling til Årsmøtet
 28. januar  AU    
11. februar AU+HS   Innstille saker fra HS til Årsmøtet
11. mars     Årsmøte

HS møter kl 1900 AU møte starter kl 1800 ved HS møte samme dag.
AU møter kl 20 andre dager.

Saker meldes til sekretær Marte Ibsen: marte@bugatti.no i god tid før møtet .

NB! Det skal sendes vara hvis avdelingsleder ikke kan møte.

Møtereferat fra avdelingsmøtene sendes konrollkomitèen samt til daglig leder for digital arkivering.

Deadlines til medlemsbladet er: 30. april og 30. oktober