Info fra Idrettsrådet

Trondheim kommunes idrettsstipend 2015
Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15-22 år som representerer et idrettslag i Trondheim. Stipendet er på kr 50 000 pr utøver. Søknadsfrist er 1.juli. Sørg for å informere alle aktuelle kandidater i din klubb! Send ut info til utøvere, trenere og ledere. Informer på klubbens og kretsens hjemmeside.http://www.trondheim.kommune.no/idrettsstipend/

Støtte til idrettsarrangementer i Trondheim 2.halvår 2015
Trondheim kommune gir støtte til alle typer arrangementer innen idrett og friluftsliv. Midlene fordeles etter søknad to ganger i året (1.des og 1.juni) og i denne runden er det satt av ca 350 000 kr. Søknadsfrist er 1.juni. http://www.trondheim.kommune.no/arrangementsstotte/

Støtte til kjøp av utstyr i private anlegg 2015
Trondheim kommune har i 2015 bevilget 600 000 kr til utstyr i private idrettsanlegg. Alle klubber og idrettslag i Trondheim som er tilknyttet NIF og som eier / har driftsansvar for private anlegg kan søke om støtte til kjøp av utstyr for tilrettelegging av aktiviteten i anlegget. Søknadsfrist er 1.juni. Se vedlagt søknadsskjema og kriterier.

Invitasjon til idrettens møte med politikerne – del 2.
Vi benytter samtidig anledningen til å minne om idrettens møte med politikerne tirsdag 9.juni. Alle er hjertelig velkommen til å delta her.
Ytterligere info om alle disse sakene finner dere også på vår hjemmeside.

Med vennlig hilsen Bjørn Kilskar, Daglig leder
Mob: + 47 41 90 01 09
Epost: bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no
Idrettsrådet i Trondheim
www.n3sport.no/il/irtrondheim

Skjema – søknad om støtte til utstyr private idrettsanlegg 2015

Idretten møter politikerne 2015 del 2. 9.JUNI

Kriterier støtte utstyr i private anlegg 2015