Invitasjon til høringsmøte om ny forskrift mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner

Idrettsrådet inviterer alle idrettslag i Trondheim til møte om høring på ny revidert forskrift om mva-kompensasjon til frivillige organisasjoner.

Møtet avholdes onsdag 28.februar kl 1800-2000 på Idrettens Hus, Ingvald Ystgaards veg 3a – kantina 1.etg.

Mer info om saken, agenda og påmelding til møtet finner dere også på vår hjemmeside. 

Vel møtt!

www.ir.trondheim.no
Invitasjon temamøte høring ny forskrift 280218 (3)