Invitt til nettverkssamling for unge voksne 20-26 år

Hei ute i idrettslagene,

Vi har et forum for unge voksne 20-26 år med ulike typer verv i idretten – enten det er i et styre, utvalg, komité eller lignende, eller at man er trener, dommer eller tillitsvalgt i idretten på andre områder.

Hvis dere har engasjerte ungdommer knyttet til deres i idrettslag i denne aldersgruppa, så er det fint om de får tilbud om å delta her. Det er gratis for deltakerne.

 

Programmet er laget av ungdommer tilknyttet idrettskretsen. Les mer i vedlegget.

 

Tidspunkt:          Tirsdag 6. november 2018,  kl 1800-2115
Møtested:
          Trøndelag Idrettskrets lokaler i  Ingvald Ystgaards vei 3A, like ved Tunga fengsel – samme sted som sist. Denne gangen blir vi i kantina i første etasje.

                               Hvis hoveddøra er stengt, så ring meg på mobil 419 00 107.

 

På forrige samling i april hadde vi et punkt som vi kalte «Deltakernes eget forum – erfaringsutveksling». Dette fungerte svært godt, og vi ønsker å ha med dette på hver samling.

Men; for at dette skal bli vellykket for deltakerne, så er det viktig å tenke gjennom på forhånd hva dere ønsker belyst eller ønsker innspill på fra andre.

Det kan for eksempel være noe dere er spesielt opptatt av eller en utfordring dere opplever i eget idrettslag.

 

Påmelding på e-post til undertegnede innen 1. november.

 

Håper at dere har noen ungdommer å sende på dette!

Vel møtt!!

 

Mvh

Maj Elin Svendahl                                                                    

Idrettsfaglig rådgiver

 

Mobil: +47 419 00 107

 

Trøndelag Idrettskrets

Norges Idrettsforbund

www.idrettsforbundet.no/trondelag

 

Invitasjon – nettverk for unge voksne – 20-26 år – 6. november 2018

 

Oppdater din informasjon i sportsadmin, KlubbAdmin og i Minidrett

Følg oss på facebook og Twitter