Planer for 2014

Hyllkakrennet planlegges som vanlig på Fjellseter Tirsdag 1. april kl. 17.00 med tradisjonell kjøttkakmiddag etter rennet. Pris pr. deltaker kr 250,- Påmelding på Hytta eller E-post til Stormesteren innen 30.mars kl. 12.00.
17. mai håper vi at så mange som mulig stiller i Borgertoget.
Sommertur planlegges også i år, onsdag 11. juni. Da vi måtte avlyse i fjor pga. for liten deltakelse, ber vi om en rask tilbakemelding fra de som kan tenke seg å bli med. Meld tilbake på E-post til Stormesteren eller på tlf. til Freidigkontoret. Dersom det ikke blir tur, blir det Vårlunsj på Fjellseter samme dag.
Årsfæst blir onsdag 15. oktober på Freidighuset kl. 18.00.
Tirsdag 9. desember kl. 12.00 blir det tradisjonell julelunsj for Hyllkakas medlemmer med god julemat, julesanger og julehøytid.

Fjellseterstua er som vanlig åpen alle tirsdager mellom kl 0930-1100, samt mer uformelt på søndager.
Hyllkakas  medlemmer kan  leie hytta  til  selskap o.l.    Henv. Freidigkontoret.

Med dette ønsker vi alle i Hyllkaka et godt år, og vedlegger vår giro for årets Hyllkak -skatt som fortsatt er kun kr. 100,-

Med Freidighilsen
Hyllkakas Kollegium   


Informasjon om arrangement: Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til Stormesteren på albrec@online.no snarest (de som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede registrert). Informasjon vil også finnes som ”annonser” i Medlemsbladet, på Hovedklubbens web-side eller ved kontakt til Freidigkontoret tlf. 73 90 07 55.


På Hyllkakas årsmøte 19. februar 2013 ble årsmelding og revidert regnskap for året 2012 enstemmig godkjent og applaudert.
Kollegiet i 2013 består av:
Stormester Albrecht Selmer,
Penneknekt Svein Linge Solberg,
Kansler Karl F. Hassel,
Seremonimester Edvin Kværnø og
Skattmester Martin Sæterhaug.
Festkomité: Ingar Hynne og Tor Bø.