Planer for 2015

Hyllkakrennet avholdes som vanlig på Fjellseter Tirsdag 24. mars kl 1700 med tradisjonell kjøttkakmiddag etter rennet. Pris kr. 250,-
17. mai håper vi at så mange som mulig stiller i Borgertoget.
Sommertur planlegges også i år, tirsdag 9. juni. Dersom det ikke blir tur, blir det Vårlunsj på Fjellseter samme dag.
Årsfæst blir det onsdag 14. oktober på Freidighuset kl. 18.00.
Tirsdag 8. desember kl. 12.00 blir det tradisjonell julelunsj for Hyllkakas medlemmer med god julemat, julesanger og julehøytid.

Fjellseterstua er som vanlig åpen alle tirsdager mellom kl. 09.30-11.00, samt mer uformelt på søndager.
Hyllkakas medlemmer kan leie hytta til selskap o.l. Henv. Freidigkontoret.

Med dette ønsker vi alle i Hyllkaka et godt år. Giro for årets Hyllkak-skatt sendes pr. post. Den er fortsatt kun kr. 100,-

Med Freidighilsen
Hyllkakas OrdensKollegium

Albrecht Selmer, Stormester

Informasjon om arrangement: Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til Stormesteren på albrec@online.no snarest (de som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede registrert). Informasjon vil også finnes som ”annonser” i Medlemsbladet, på Hovedklubbens web-side eller ved kontakt til Freidigkontoret tlf. 73 90 07 55.


På Hyllkakas årsmøte 24. februar 2015 ble årsmelding og regnskap for året 2014 enstemmig godkjent.
Kollegiet i 2015 består av:
Stormester Albrecht Selmer,
Kansler Karl F. Hassel,
Seremonimester Edvin Kværnø,
Skattmester Martin Sæterhaug  og
Penneknekt Ulf Erik Hansen
Festkomité: Ingar Hynne og Kjell Atle Strande.