Planer for 2016

Hyllkakrennet avholdes som vanlig på Fjellseter Tirsdag 5. april kl. 17.00 med tradisjonell kjøttkakmiddag etter rennet.
17. mai håper vi at så mange som mulig stiller i Borgertoget.
Sommertur planlegges også i år, tirsdag 7. juni. Dersom det ikke blir tur, blir det Vårlunsj på Fjellseter samme dag.
Årsfæst blir onsdag 12. oktober på Freidighuset  kl. 18.00.
Tirsdag 13. desember kl. 12.00 blir det tradisjonell julelunsj for Hyllkakas medlemmer med god julemat, julesanger og julehøytid.

Fjellseterstua er som vanlig åpen alle tirsdager mellom kl. 09.30-11.00, samt mer uformelt på søndager.
Hyllkakas medlemmer kan leie hytta til selskap o.l. Henv. Freidigkontoret.

Med dette ønsker vi alle i Hyllkaka et godt år, og ber om at årets skatt på kr. 100,- blir innbetalt til vår konto 4200.36.10858 med opplysning om hvem som betaler.

Med Freidighilsen
Hyllkakas OrdensKollegium   

Kjell Atle Strande, Stormester


Informasjon om arrangement: Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til Stormesteren på kjellastrande@gmail.com  snarest (de som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede registrert). Informasjon vil også finnes som  ”annonser” i Medlemsbladet, på Hovedklubbens web-side eller ved kontakt til Freidigkontoret tlf. 73 90 07 55.


På Hyllkakas årsmøte 24. februar 2015 ble årsmelding og regnskap for året 2014 enstemmig godkjent.
Kollegiet i 2015 består av:
Stormester Albrecht Selmer,
Kansler Karl F. Hassel,
Seremonimester Edvin Kværnø,
Skattmester Martin Sæterhaug og
Penneknekt Ulf Erik Hansen
Festkomité: Ingar Hynne og Kjell Atle Strande.