Planer for 2018

Hyllkakrennet avholdes som vanlig på Fjellseter Tirsdag 20. mars kl. 1700 med tradisjonell kjøttkakmiddag etter rennet.
17. mai håper vi at så mange som mulig stiller i Borgertoget.
Sommeravslutning er planlagt til tirsdag 5. juni.
Dersom det ikke blir tur, blir det Vårlunsj på Fjellseter samme dag.
Årsfæst blir det onsdag 17. oktober på Freidighuset kl. 18.00.
Tirsdag 11. desember kl. 12.00 blir det tradisjonell julelunsj for Hyllkakas medlemmer med god julemat, julesanger og julehøytid.

Med Freidighilsen
Hyllkakas Kollegium


Informasjon om arrangement: Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til Stormesteren på  kjellastrande@gmail.com snarest (de som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede registrert). Informasjon vil også finnes som ”annonser” i Medlemsbladet, på Hovedklubbens web-side eller ved kontakt til Freidigkontoret tlf. 951 24 103.


På Hyllkakas årsmøte 27. februar 2018 ble årsmelding og regnskap for året 2017 enstemmig godkjent.
Kollegiet i 2018 består av:
Stormester Kjell Atle Strande,
Penneknekt Ulf Erik Hansen,
Kansler Karl F. Hassel,
Seremonimester Edvin Kværnø,
Skattmester Ingar Hynne.
Festkomité: Kjell Ivar Aune og Albrecht Selmer.