Planer for 2020

Vi følger oppfordringer og Avlyser Alle arrangent frem til etter påske.
Dette gjelder tirsdagskaffe og det planlagte Hyllkakrennet den 31. mars.

Vi kommer tilbake med ny info etter påske.

Møte hver tirsdag fra  kl. 09.30 på Fjellseter til sosialt samvær.
(Det avholdes ikke møter i tidsrommet 15 juni – 15 august samt 15 desember – 15 januar.)

Hyllkakrennet avholdes som vanlig på Fjellseter Tirsdag 31. mars kl. 1700 med tradisjonell kjøttkakmiddag etter rennet. En tur til fots er også godkjent 😉
17. mai håper vi at så mange som mulig stiller i Borgertoget.
Sommeravslutning er planlagt til onsdag 10. juni.  Busstur med lunch.
Årsfæst blir det onsdag 14. oktober på Freidighuset kl. 18.00.
Tirsdag 15. desember kl. 12.00 blir det tradisjonell julelunsj for Hyllkakas medlemmer med god julemat, julesanger og julehøytid.

Med Freidighilsen
Hyllkakas Kollegium


Informasjon om arrangement: Ytterligere informasjon om de enkelte arrangement vil kun bli sendt med E-post til de som har registrert denne. Derfor – send din E-postadresse til Stormesteren på  kjellastrande@gmail.com snarest (de som tidligere har mottatt E-post fra Hyllkaka har vi allerede registrert). Informasjon vil også finnes som ”annonser” i Medlemsbladet, på Hovedklubbens web-side eller ved kontakt til Freidigkontoret tlf. 951 24 103.


På Hyllkakas årsmøte 26. februar 2019 ble årsmelding og regnskap for året 2018 enstemmig godkjent.
Kollegiet i 2019 består av:
Stormester Kjell Atle Strande,
Penneknekt Ulf Erik Hansen,
Kansler Karl F. Hassel,
Seremonimester Edvin Kværnø,
Skattmester Ingar Hynne.
Festkomité: Kjell Ivar Aune og Albrecht Selmer.