Trondheim kulturnettverk informerer

Ordningen videreføres med nye midler:
Ny million til helgeaktivitet for ungdom i 2015
Politikerne i Trondheim har bevilget nok en million kroner til tilskuddordning for helgeaktiviteter for ungdom i 2015. Dette er et viktig tiltak!
Trondheim kulturnettverk er administrator for denne tilskuddsordningen, og har allerede betalt ut flere hundre tusen kroner til gode helgetilbud for ungdom. Nå kan det være din tur!
Har du eller dere også en god idé? Kan dette få realisert noe dere har tenkt på?
Kan dagens aktivitet utvides til å gjelde helgekvelder i et kvartal eller to?

Friluftsliv for ungdom? Utvide tilbud av ungdomsklubb, eller starte ny?
Kommunen stiller skoler, haller, gymsaler og klubblokaler gratis til disposisjon for dette.
Alle kan søke: Frivillige lag og foreninger, idrettslag, menigheter, enkeltpersoner over 18 år etc kan søke om aktivitetsmidler og dekning for administrative kostnader.
Søknader behandles løpende og med en behandlingstid på maks 2 uker.

>> Klikk her for søknadsskjema, retningslinjer og rapportskjema

Ta kontakt med styreleder i Trondheim kulturnettverk, Svein Fossum: svein@trondheimkultur.no, eller mob.nr 95 19 43 49.
Ta heller en telefon for mye, enn å gå glipp av muligheten for tilskudd!