Stilling ledig i Sp.kl. Freidig

Sportsklubben Freidig har ledig stilling som kontor- og administrasjonsmedarbeider. Arbeidet er variert og har omfang i ca. 40% stilling. Arbeidsmengden er å regne som et gjennomsnitt og vil naturlig variere med de ulike avdelingenes sesonger i tillegg til arrangementer. I perioder forventes det arbeid på ettermiddag eller helg. Arbeidssted er i klubbhuset i Sigurd Jorsalfars vei 31, på Eberg i Trondheim. Som kontaktpunkt for klubbens medlemmer er det viktig at du liker å hjelpe andre. Du må også kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Du må jobbe strukturert & effektivt, du har godt humør, er tålmodig, ansvarsbevisst, punktlig og har en positiv innstilling og arbeidsvilje. Nødvendig med relevante IT-kunnskaper, med regnskap, regelverk som gjelder idrett samt gode kunnskaper i engelsk evt. andre språk. Vi er i behov av en idrettskontakt som kan gjøre det enkelt for alle utøvere å delta i vår aktivitet – uansett sosiale, språklige ellerandre utfordringer.
Oppgaver vi ønsker løst er blant annet:

Koordinere årlige søknader om gymsal-/halltid & dugnader på tvers av avdelingene

Bistå med noe regnskaps-, fakturerings-& lønnsarbeid

Bistå i arbeid med dommeroppgjør, politiattester mm

Bidra med news for web/facebook–sosiale media

Bistå før, under etter våre mange arrangement

Klargjøring og utleie av klubbens lokaler

Oppdatering av medlemsregister

Service ut i våre avdelinger

Besvare mail og telefon

 

For ytterligere info, kontakt
daglig leder Mona Østgård
Mail: freidig@freidig.idrett.no
Mobil: tlf. 959 01 410

Sp.kl. Freidig er et fleridrettslag med over 2000 medlemmer. Vi er organisert i 7 avdelinger: Alpint, freeski, fotball, håndball, innebandy, friidrettog orientering. Vi har kunstgressbane og klubbhus på Eberg, Fjellseterhytta iBymarka, Vassfjellet Vinterpark AS i Klæbu, og fått etablert vannskihopp på Kyvannet. Klubbens årlige arrangement er Norges nest største fotballturnering, Skandia cup, Tordenskiold løpet med over 1300 deltakere og flere store arrangement i tillegg.
Søknadsfrist: 1. desember 2020