Velkommen til årsmøte i Sportsklubben Freidig

Tirsdag 5. april kl 18.00 på Freidighuset.
Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret (freidig@freidig.idrett.no) senest to uker før årsmøtet (22.03). Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet (29.03.).

Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

DAGSORDEN Årsmøte Sp.kl. Freidig 5. april 2022

Saksliste for årsmøte i Sportsklubben Freidig 5. april 2022

Sak 7 – Godkjenning av forretningsorden

7 Godkjenne forretningsorden

 

Sak 8 – Sportsklubbens årsberetninger

ÅRSBERETNING HS 2021

Årsrapport 2021 Eberg Idrettspark

Årsberetningene f-k

 

Sak 9 – Regnskap og årsoppgjørsdisposisjoner. Kontrollutvalgets beretning. Revisors beretning.

Signert Årsregnskap 2021

Regnskapene 2021 – alle

Beretning KU 2021

Revisors beretning for 2021

 

Sak 10 – Innkomne forslag

Forslag fra Freidig Alpint

10. Forslag til årsmøte i Sportsklubben Freidig

 

Sak 11 – Fastsettelse av kontingent

11 Klubbkontingenten 2023

 

Sak 12 – Budsjetter for 2022

12 Budsjett 2022 – alle

 

Sak 13 – Sportsklubbens organisasjonsplan, fullmaktsmatrise, revisjon klubbhåndbok, beredskapsplan.

13 Organisasjonskart 2022

13 Fullmaktsmatrise-2022

13 Handbok-april-2022

13 Beredskapsplan-2022

 

Sak 14 – Valg

14 Valgkomiteens innstilling 2022 Sp.kl. Freidig

 

 

 

 

 

 

O-avdelinga

 Tirsdag 15. februar

kl 19.00

Fjellsetra

Håndballavd

 Mandag 7. mars

kl. 19.00

Freidighuset

Fotballavd

 Onsdag 16. mars

kl 18.00

 Freidighuset

Innebandyavd

 Tirsdag 1. mars

kl 18.00

 Teams

Alpinavd

 Mandag 21. mars

 

 

Freeski

 Torsdag 17. februar

 

 

Hyllkaka Tirsdag 22. februar kl 10.30 Fjellsetra