Velkommen til Årsmøtet i Sp.kl. Freidig

Vi ønsker velkommen til klubbens Årsmøte. Dette avholdes mandag 11. mars 2019, klokka 18 – på Freidighuset.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Vedlagt følger årsmøtedokumentene. Vi printer denne gang kun ut regnskapene, da saksmengden er svært stor. De som ønsker det, kan hente komplette årsmøtedokumenter her på klubbhuset. Åpent hverdager kl 9-15.

Vel møtt!


Sakliste_for_årsmøtet

3 Æresprisutdelinger

7 Årsberetningene

Freidig_Kontrollkomite-Rapport_2018.0303.2019

 7 Regnskap – alle

8 Budsjettene i Sp.kl. Freidig 2019

9 Medlemskontingent

10 Forslag til Årsmøtet

11 Organisasjonskart 2018_19-årsmøtet-2019

12. Fullmaktsmatrise 2019

13 Håndbok-revidert-mars 2019

13 Beredskapsplan 2019

14 Innstilling fra Valgkomite