ÅRSMØTE SP.KL. FREIDIG 07.06.

Vi ønsker velkommen til klubbens Årsmøte mandag 7. juni 2021 kl 18.00.
Pr i dag er det stor usikkerhet ang muligheten til å gjennomføre et fysisk møte på Freidighuset pga smitteverntiltak. Derfor er det nok en gang flyttet dato for å forsøke å få gjennomført Årsmøtet. 
Muligheten for en digital gjennomføring er til stede.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Komplette saksdokumenter tilgjengeliggjøres minst 1 uke i forkant.

7 Årsmeldingene

7-Regnskapene_14.04.2021

8 Budsjettene

9 Medlemskontingentene

10 Innkomne forslag

11 Idr.lagets org.plan

12 Fullmaktsmatrisen

13 Klubbhåndbok & Beredskapsplan

 

Avdelingenes årsmøte-datoer. Følg med på de respektives hjemmesider.

O-avdelingen 9. februar Fjellsetra eller digital
Håndballavdelingen 10. mars kl 19.30 digitalt
Fotballavdelingen 4. mars kl 18.00 digitalt (Teams)
Alpinavdelingen 8. februar kl 19.00 kombi styret samles/digitalt
Freeskiavdelingen 16. februar digital
Innebandyavdelingen 15. februar kl 20.00 digitalt (Teams)
Hyllkaka høringsrunde via mail digitalt