Freidigsanger

FREIDIGSANGER GJENNOM OVER 100 ÅR

Sportsklubben Freidig har uten tvil hatt mange ”husdiktere”. Det er alle disse sangene som vi har samlet her et bevis på. At sanggleden har vært stor gjennom hele klubbens lange historie, ser vi jo også av årstallene som finnes på de fleste sangene vi har i denne samlingen. På alle slags fester og tilstelninger i både Freidig og Hyllkak sammenheng har det vært sunget.
Sangene har jeg funnet i gamle arkiv og medlemsblad. Arbeidet med å samle og skrive ned sangene har tatt mye tid. Jeg vil derfor også takke Gunnar Dyrendal som tålmodig har hjulpet meg å skrive ned sangene.

 

FREIDIGSANGEN

Så mang en gang, når klubben vår de sikre seire vant,
ja, la oss si som sant – hvert Freidighjerte brant,
Og om det hendte gutta kanskje mistet gnist og klem,
vårt heiakor til seir bar klubben frem.
De gul og røde farger er heraldiske man si`r
Heroiske de her i Freidig blir:

Ja – Freidig gir oss mange glade dager
mange gleder har vi av det laget
kom bli med – slå deg løs – kjære tren som du er gal,
for ved innspurten vinker en meget stor pokal.
La meg se du er av rette slaget,
da vil du sikkert bli en pryd for laget,
for hvis du holder formen fin ved stadig trening og mosjon,
så blir du  klubbens største attraksjon.

Ref :
Heia Freidig-gutter,
husk at før vi slutter
skal vi alle slå et slag
for vårt idrettslag.

Når startskuddet skal gå for nye gode fremtidsår,
vi alle klare står – til kamp for klubben vår,
i fotball, ski og idrett skal vi vise det går an
at Freidig blir den fremste i vårt land.
For går hver ekte Freidig-gutt med innbitt energi
for klubben inn – så vet vi den vil gi :

Ja – gi oss riktig, mange glade dager,
mange gleder vil vi få av laget
Kom bli med – meld deg inn – og du sanne skal til slutt
at du aldri vil angre at du ble Freidig – gutt
ei heller Freidig – jente å forglemme
hun vil heller ikke sitte hjemme.
For fremst blant Norges idrettsungdom skal du se de står tilslutt
hver Freidig-jente og hver Freidig-gutt

Refr:
Heia Freidig-jenter,
husk at klubben venter
at vi alle slår et slag
for vårt idrettslag

 

Hvem skrev Freidigsangen og når ble den til?

En av dem som prøvde å finne ut av dette var nå avdøde Per Jystad.
I medlemsbladet i Mars 1989 skrev Per en artikkel om Freidigsangens opprinnelse :

I Freidigs Kabare ”Kun`s for folket” i 1931 fremførte Otto Nielsen en vise som hette ”En pryd for laget”. Den har nok vært en inspirasjon til nåværende Freidigsang.
I årene etterpå ba medlemsbladets redaktør medlemmene komme med forslag til Freidigsang.
Så i 1938 på klubbens 35-års dag hadde Fredrik von der Lippe skrevet en Jubileumssang.
Den har mye til felles med kabare sangen  fra 1931, selv om den nå var en jubileumsvise.
Senere har den blitt forandret en del til nåværende klubbsang. Hvem som har gjort denne forandringen har det ikke lykkes Per å finne ut.   Men opprinnelsen har vi nok konstatert.

Her er jubileumssangen fra 1938 signert av ”Papirhanen” alias Jens von der Lippe.
Sammenlign selv denne med originalen.

Mel.: ” Det vil gi dig mange glade dager.”
Vi atter ved en milepel i klubbens ære står –
tenk 35 – år – du verden, tiden går.
Og hver en fremgang , hver en seir i disse år vi vandt
skal  feires nu av årets jubilant.
Vårt motto: ”Heia Freidig ” som har lytt så mang en gang,
skal heie alle frem til denne sang:

Refr.:
Ja – Freidig gir oss mange glade dager
mange gleder har vi av det laget.
Kom bli med  – slå dig løs – Kjære tren som du er gal,
for som Freidig – gutt tar du nok snart en svær pokal.
Når som gammel kanskje du får mage,
vil du minnes spreke ungdomsdage’
og er du kanskje spenstig ennu, og din rygg av gikt er brutt
da er du vaske -ekte Freidig -gutt.

Så mang en gang, når klubben vår de sikre seire vandt
Ja la oss si som sandt – hvert Freidighjerte brandt.
Og om det hendte gutta kanskje mistet gnist og klem.
vårt heiakor til seir bar klubben frem.
De gul-og-røde farver er heraldiske man si’r
heroiske de her i Freidig blir:

Refr.:Ja – Freidig gir

Når startskuddet skal gå for nye fem-og-tredve år
Vi alle klare står – til kamp for klubben vår.
I fotball,  ski og idrett skal vi vise det går an
at Freidig blir den fremste i vårt land.
For går hver ekte Freidig-gutt med innbitt energi
for klubben inn – så vet vi den vil gi:

Refr.:
Ja – gi oss mange riktig glade dager.
mange  gleder vil vi få av det laget.
Kom bli med – meld dig inn – og du sanne skal tilslutt
at du aldri vil angre at du blev Freidig-gutt,
ei heller Freidig-jente å forglemme,
hun vil heller ikke sitte hjemme
For fremst blant Norges idrettsungdom skal du se de står tilslutt
hver Freidig-jente og hver Freidig-gutt.

 

Melodi: Mens Nordhavet bruser?
1911: I Hyllkaka`s ærede residens
litt varmt her har det været på det sidste
Det steg efterhvert til en slik potens
At regler og lov måtte bri-iste
”Ti majesteten var i godt humør
og smiler mer hjertelig og lunt end før”

 

Melodi: Mens nordhavet bruser?
1912: Mens høststormen raser den ganske dag
og vinteren snart den beseirer
har Sportsklubben Freidig et muntert lag
sit 3 ganger 3 de nå feirer
” Vi rope vil et KVIKK` t og RAPP`t hurra
la kun det Brage løs saa gaar det bra”

 

Melodi: Aa kjøre vatten…
1913: I dag er atter den store dag
med fryd og glede opprunden
Heroldens røst i fra tårn og tag
Har lydt fra tidlig morgenstunden
Og høstens skjønne gul- røde pragt
Er festens høyst offisielle dragt.
Kongelig bud jeg raaber ut:
”De trende Riddere er funden”

 

Melodi: Hyllkak- visa
1918: Nu er det smaat med potet og mjøl, Fallera
så hver har nok at sørge for seg sjøl, Fallera
For derfor Hyllkak nok at kunne faa, Fallera
Har vi til rationering maatte gaa, Fallera

 

Melodi: Rett som ørnen stiger….
1924: Silverhjorten vandt vi
udi Østersund
Og begeistring fandt vi
Da i seirens stund
” Gla vor Walstad lo
han rekorden slog ”

 

Melodi: Hyllkak- visa
1930: Paa Eifeltårnets topp der i Paris, Fallera
stod Arvid opp og kvædet Freidig`s pris, Fallera
Mens grissetterne de svirret bare om, Fallera
Og kvidret: Oh ma chere^ Ap Appelbom, Fallera

 

1934: Som Nansen, – Weld drog til Grønlands is, Fallera
og pokka stein på Eskimoisk vis, Fallera
Han dro dit opp og rugga bli og stø, Fallera
Og titta på hver enda Eski- mø, Fallera

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13
Side 14
Side 15
Side 16
side 17
side 18
Side 20
Side 21
Side 22
Side 23
Side 24
Side 25
Side 26
Side 27
Side 28
Side 29
Side 30
Side 31
Side 32
Side 33
Side 34
Side 35
Side 37
Side 38
Side 41l
Side 42
Side 43
Side 44
Side 45
Side 46
sIDE 47
Side 48
Side 49
Side 50
Side 51
Side 52
Side 53
Side 54
Side 55
Side 56
Side 58
Side 59
Side 60
Side 61
Side 62
Side 63t
Side 64
Side 66
Side 67
Side 68
Side 69
Side 70
sIDE 71
sIDE 72
Side 73
Side 74
Side 76
Side 77
Side 78