Mitt Freidigliv

Sportsklubben Freidigs tidlige historie – flyttet fra Klubbens håndbok 14.06.2021:

Sportsklubbens Freidig Historie

Serien Mitt Freidigliv ble lansert av Svenn Linge Solberg høsten 2006. Ideen til Svenn var å lage en presentasjon av Freidigveteraners lange liv i Freidig.
Her har kandidatene selv vært med og skaffet stoff sammen med Svenn, og dette har blitt presentert på Fjellseterstua med 25-30 tilhørere.

Trykk på navnene nedenfor og du finner presentasjonene:

Jørgen Geving, minneord

Knut Lernaes

Svenn Linge Solberg

Per Pettersen

Oernulf Raaen

Niels Ulleberg

Ulf.rian

Lars Naess

Kjell Hovig