Møteplan HS og AU 2021

Møteplan for Sportsklubben Freidigs Hovedstyre (HS) og Arbeidsutvalg (AU) 

Dato Møte   Saker eller tema utover fast kjøreplan
 2021      
26. april Alle 18.00 Klubbens Årsmøte
20. mai HS 19.00 Presentasjon av nye HS representanter.
Evaluering gjennomført Årsmøte mm.
– Representanter til valgkomite fra hver avdeling.
Hver avdeling finner en representant til klubbens valgkomite og melder dette inn ved
neste HS møte.
23. august HS 19.00 Halvårsregnskap, event behov for revidering av budsjetter
Evaluering Tordenskioldsløpet, fordeling overskudd.
4. oktober  HS 19.00  
22. november AU+HS 18/19 Sette frister for levering av årsregnskap, balanse, budsjett og årsmeldinger. Datodreiebok for kommende årsmøte klubb. Innmelding for avdelingenes årsmøter.
Resultat Skandia Cup
9. september AU 20.00  
21. oktober AU+HS  18/19  Resultat Tordenskiold. Halvårsregnskap
4. november AU  20.00  
2. desember AU+HS 18/19

Sette frister for levering av årsregnskap, balanse, budsjett og årsmeldinger. Innmelding for avdelingenes årsmøter.

Resultat Skandia Cup

       
       
2020      
13. januar AU+HS 18/19 Aktuelle saker for innstilling til Årsmøtet
 27. januar  AU 20.00  
10. februar AU+HS 18/19 Innstille saker fra HS til Årsmøtet
9. mars   18 Årsmøte

HS møter kl 1900 AU møte starter kl 1800 ved HS møte samme dag.
AU møter kl 20 andre dager.

Saker meldes til styreleder på mail. Jørgen Sagmo, jorgen@retro.no – minst 1 uke før møtene. 
Saksfremlegg skal alltid ut samtidig med agenda.

NB! Det skal sendes vara hvis avdelingsleder ikke kan møte.

Møtereferat fra avdelingsmøtene sendes daglig leder for digital arkivering (tilgjengelig også for kontrollkomiteen).