Møteplan HS og AU 2020-21

Møteplan for Sportsklubben Freidigs Hovedstyre (HS) og Arbeidsutvalg (AU) 

Dato Møte   Saker eller tema utover fast kjøreplan
 2020      
9. mars Alle 18.00 Klubbens Årsmøte
15. juni AU+HS 19.00 Presentasjon av nye HS representanter. Evaluering gjennomført Årsmøte mm
24. august AU+HS 19.00  
19. oktober  AU+HS 18 Ekstraordinært årsmøte med valg
26. august AU+HS 18/19  
9. september AU 20.00  
21. oktober AU+HS  18/19  Resultat Tordenskiold. Halvårsregnskap
4. november AU  20.00  
2. desember AU+HS 18/19

Sette frister for levering av årsregnskap, balanse, budsjett og årsmeldinger. Innmelding for avdelingenes årsmøter.

Resultat Skandia Cup

       
       
2020      
13. januar AU+HS 18/19 Aktuelle saker for innstilling til Årsmøtet
 27. januar  AU 20.00  
10. februar AU+HS 18/19 Innstille saker fra HS til Årsmøtet
9. mars   18 Årsmøte

HS møter kl 1900 AU møte starter kl 1800 ved HS møte samme dag.
AU møter kl 20 andre dager.

Saker meldes til styreleder på mail. Lise Løvseth. lise.lovseth@ntnu.no – i god tid før møtene. 

NB! Det skal sendes vara hvis avdelingsleder ikke kan møte.

Møtereferat fra avdelingsmøtene sendes daglig leder for digital arkivering (tilgjengelig også for kontrollkomiteen).