Møteplan HS og AU 2021

Møteplan for Sportsklubben Freidigs Hovedstyre (HS) og Arbeidsutvalg (AU) 

Dato Møte   Saker eller tema utover fast kjøreplan
 2021      
14. juni Alle, digital 18.00-21.00 Klubbens Årsmøte. OBS: Forhåndspåmelding.
26. august HS, klubbhus 18.00-21.00 Presentasjon av nye HS representanter.
Evaluering gjennomført Årsmøte mm.
Halvårsregnskap, event behov for revidering av budsjetter
14. september HS 18.00-21.00 Grundig orientering om hallprosjektet.
Evaluering Tordenskioldsløpet, fordeling overskudd.
28. september  HS, klubbhus 18.00-21.00  
2. november HS, klubbhus 18.00-21.00 Hver avdeling finner en representant til klubbens valgkomite og melder dette inn ved neste HS møte. Sette frister for levering av årsregnskap, balanse, budsjett og årsmeldinger. Datodreiebok for kommende årsmøte klubb. Innmelding for avdelingenes årsmøter.
Resultat Skandia Cup
16. desember HS, Fjellsetra 18.00-22.00 Regnskap, budsjett står på agenda. Juleavslutning på Fjellsetra, med bevertning. Påmeldingsfrist: 8. desember.
21. oktober AU+HS  18/19  Resultat Tordenskiold. Halvårsregnskap

2022

     
10. januar     Frist for årsrapporter og budsjett i alle avdelinger.
Aktuelle saker for innstilling til Årsmøtet.
19. januar HS, klubbhus 18.00-21.00 Status årsoppgjør (årsrapport, regnskap, budsjett, årsmøteforberedelser)
15. februar HS, klubbhus 18.00-21.00 Nest siste før selve årsmøtet.
28. februar HS, huset/teams 18.00-19.30 Siste før årsmøtet. Alt besluttes inkl. gruppestyrenes valg av «styrer». (Avdelingene må ha avholdt sine årlige møter senest 25.02.
8. mars HS, huset 18.00-20.00 Årsmøte Sp.kl. Freidig
 27. januar  AU 20.00  
10. februar AU+HS 18/19 Innstille saker fra HS til Årsmøtet
9. mars   18 Årsmøte

Saker meldes til styreleder på mail. Are Bergquist, are.bergquist@gmail.com – minst 1 uke før møtene. 
Saksfremlegg skal alltid ut samtidig med agenda.

NB! Det skal sendes vara hvis avdelingsleder ikke kan møte.

Møtereferat fra avdelingsmøtene sendes daglig leder for digital arkivering (tilgjengelig også for kontrollkomiteen).