Møteplan HS og AU 2022

Møteplan for Sportsklubben Freidigs Hovedstyre (HS) og Arbeidsutvalg (AU) 

28.2. HS møte kl 18 eller 19

23.3. AU møte kl 18, HS møte kl 19. Forberedende møte for Årsmøtet

5.4.   Årsmøte

24.5. AU møte kl 18, HS møte kl 19.

23.8. AU møte kl.18, HS møte kl 19.

27.9. AU møte kl 18, HS møte kl 19.

29.11. AU møte kl 18, HS møte kl 19.

13.12. Juleavslutning HS

Saker meldes til styreleder på mail. Are Bergquist, are.bergquist@gmail.com – minst 1 uke før møtene. 
Saksfremlegg skal alltid ut samtidig med agenda.

NB! Det skal sendes vara hvis avdelingsleder ikke kan møte.

Møtereferat fra avdelingsmøtene sendes daglig leder for digital arkivering (tilgjengelig også for kontrollkomiteen).

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 27. januar  AU 20.00  
10. februar AU+HS 18/19 Innstille saker fra HS til Årsmøtet
9. mars   18 Årsmøte