AVLYST: Innkalling til ekstraordinært Årsmøte

‘Avlyst: Ekstraordinært årsmøte 9 september 2019

Da sakene for det ekstraordinære årsmøtet ønskes utsatt av de som krevde årsmøte,
er det ikke nødvendig å avholde møtet mandag 9 september kl 1800.

Hovedstyret Sportsklubben Freidig