Styret i Hyllkaka

Ingar August Hynne, leder (Stormester). Mobil: 909 73 315  

ihynne0711@gmail.com

Karl-Fredrik Hassel, nestleder (Kansler)
karlfhassel@hotmail.com

Jarle Lysklett, kasserer (Skattmester)
jlysk@online.no

Ulf-Erik Hansen, styremedlem (Penneknekt)
ferikhansen@gmail.com

Fred Skogseth, styremedlem (Seremonimester)
fskogse@online.no

Ansvarlig for arrangement: Kjell Skoglund og Kjell Ivar Aune.

Revisor Nils Olav Vennevik 
Valgkomite Karl Erik Rønning 
Albrecht Selmer 

 

Opptakskriteriene for nye medlemmer

 

Det kreves medlemskap i en av klubbens avdelinger i minimum 5 år.
Ønske  om medlemskap rettes til styret.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Hyllkaka