Styret i Hyllkaka

Kjell Atle Strande, leder
kjellastrande@gmail.com

Karl-Fredrik Hassel, nestleder
karlfhassel@hotmail.com

Albrecht Selmer, kasserer
albrech@online.no

Ulf-Erik Hansen, styremedlem
ferikhansen@gmail.com

Fred Skogseth, styremedlem
fskogse@online.no

Ansvarlig for arrangement: Ingar Hynne og Kjell Ivar Aune.

Opptakskriteriene for nye medlemmer

 

Det kreves medlemskap i en av klubbens avdelinger i minimum 5 år.
Ønske  om medlemskap rettes til styret.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Hyllkaka