Nyttig info

Trondheim Kommune – Idrett – http://www.trondheim.kommune.no/idrett

Bestemmelser om Barneidrett – http://www.nif.no/tema/barneidrett

Retningslinjer for ungdomsidrett – http://www.nif.no/tema/ungdomsidrett

Idrettens Læringsportal – http://idrettskurs.no

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ett-overgrep-i-idretten-er-ett-for-mye/

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Varslingsrutiner for overgrep trakassering mm