Oversikt Avdelingsledere

AVDELINGSLEDERE:

FUNKSJON NAVN ADRESSE TELEFON E-POST
Alpin Hege E Normann Granv. 16B
7058 Jakobsli
91300382 hegeenoksen@hotmail.com
Fotball Ingvild Johnsen Dr Sands veg 34
7052 Trondheim
 90745757 ingvild.johnsen@ntnu.no
Håndball Hanne Kvitsand Høiliv 7A
7052 Trondheim
92423909 hanne.kvitsand@hotmail.com
Orientering Lars Berge Owren E.B Schieldrops veg 18A 7033 Trondheim 92852657 lowren92@gmail.com
Innebandy Marianne S. Kjos Berg Prestegårdsvei 7
7051 Trondheim
 91873817 marianne.steinsvik.kjos@gmail.com
Friidrett Håkon Hovstein Østre Moholttun 9
7048 Trondheim
93069899 hakon.hovstein@gmail.com
Freeski Anita Formo Bones Trollahaugen 59
7018 Trondheim
45472843 anifbo@online.no