Oversikt Avdelingsledere

AVDELINGSLEDERE:

FUNKSJON NAVN ADRESSE TELEFON E-POST
Alpin Richard Nielsen Henrik Angells gate 20
7045 Trondheim
97157196 richardnielsen77@gmail.com
Fotball Ingvild Johnsen Dr Sands veg 34
7052 Trondheim
90745757 ingvild.bjellmo.johnsen@gmail.com
Håndball Marte Ibsen Magnus Berrføttsvei 26
7046 Trondheim
45600177 marte@bugatti.no
Orientering Lars Berge Owren E.B Schieldrops veg 18A 7033 Trondheim 92852657 lowren92@gmail.com
Innebandy Marianne S. Kjos Berg Prestegårdsvei 7
7051 Trondheim
 91873817 marianne.steinsvik.kjos@gmail.com
Friidrett Håkon Hovstein Østre Moholttun 9
7048 Trondheim
93069899 hakon.hovstein@gmail.com
Freeski Anita Formo Bones Trollahaugen 59
7018 Trondheim
45472843 anifbo@online.no