Oversikt Avdelingsledere

AVDELINGSLEDERE:

FUNKSJON NAVN ADRESSE TELEFON E-POST
Alpin Hege E Normann Granv. 16B
7058 Jakobsli
91300382 hegeenoksen@hotmail.com
Fotball Ingvild Johnsen Dr Sands veg 34
7052 Trondheim
 90745757 ingvild.johnsen@ntnu.no
Håndball Hanne Kvitsand Høiliv 7A
7052 Trondheim
92423909 hanne.kvitsand@hotmail.com
Orientering Lars Berge Owren E.B Schieldrops veg 18A 7033 Trondheim 92852657 lowren92@gmail.com
Innebandy Yvonne Holden Sildråpevegen 70F
7048 Trondheim
 97714649  Holden.yvonne@gmail.com 
Friidrett Håkon Hovstein Østre Moholttun 9
7048 Trondheim
93069899 hakon.hovstein@gmail.com
Freeski Stig Gråberg Øystein Langsets v 6A
7025 Trondheim
45400530 stig.graberg@getmail.no