Oversikt Avdelingsledere

AVDELINGSLEDERE:

https://freidig.idrett.no/portal/arego/club/1126/contentcategory/948555696

 

FUNKSJON NAVN ADRESSE TELEFON E-POST
Alpin Richard Nielsen Henrik Angells gate 20
7045 Trondheim
97157196 richardnielsen77@gmail.com
Fotball Ingvild Johnsen Dr Sands veg 34
7052 Trondheim
90745757 ingvild.bjellmo.johnsen@gmail.com
Håndball Marte Ibsen Magnus Berrføttsvei 26
7046 Trondheim
45600177 marte@bugatti.no
Orientering Mette Resell Nolte Skjermvegen 60
7023 Trondheim
479 59 258 mrn@eggen-arkitekter.no
Innebandy Marianne S. Kjos Berg Prestegårdsvei 7
7051 Trondheim
 91873817 marianne.steinsvik.kjos@gmail.com
Friidrett Håkon Hovstein Østre Moholttun 9
7048 Trondheim
93069899 hakon.hovstein@gmail.com
Freeski Anita Formo Bones Trollahaugen 59
7018 Trondheim
45472843 anifbo@online.no