Sør-Trøndelag idrettskrets informerer…

Invitasjon til temakveld om kontrollkomitéarbeid i idrettslag i Trondheim 8. november.

Idrettslag med årlig omsetning over fem millioner kroner skal engasjere revisor og må derfor velge en kontrollkomite. Denne temakvelden gir deg mange eksempler på hvordan en god kontrollkomite kan jobbe i idrettslaget. Tips til arbeidsform, styring og dokumentasjon.

10. november ønsker Sør-Trøndelag Idrettskrets alle velkommen til introkurs om Klubbadmin i Trondheim. Kurset er gratis for alle i idrettslagene.
Tema: Fakturering 17. november. Norges idrettsforbund arrangerer kurs i Klubbadmin som video/webinar kurs. Det vil si at du sitter ved din egen pc hjemme og følger med på live demonstrasjon.
Aktivitetslederkurs barneidrett med start 7. november. Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) i Trondheim. Kurset går over tre kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis.
INVITASJON TIL TEMAKVELD «Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben? Alle idrettslag som organiserer idrett for barn til og med 12 år, skal oppnevne en barneidrettsansvarlig, ref § 18, punkt f) i Lovnorm for idrettslag. I brosjyren om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett er det spesifisert hvilke oppgaver den barneidrettsansvarlige skal ha.
Invitasjon – hjertestarter- med førstehjelpskurs i Trondheim 29. november. Trondheim kommune, i samarbeid med Sør-Trøndelag Idrettskrets, tilbyr nå gratis kurs for idrettslagene i Trondheim. Målet er økt kompetanse når det gjelder bruk av hjertestarter, hjerte-/lungeredning (HLR) og generell førstehjelp.
Nasjonal Ungdomskonferanse. 1. og 2. desember arrangeres Ungdomskonferansen i Trondheim – en konferanse hvor ungdoms setter agendaen og voksne lytter og spør. Konferansen passer utmerket for de som jobber med de aktuelle aldersgruppene (13-19 år samt 19-25 innen Ungt lederskap) i klubber, krets, forbund.
Alle idrettsråd har nå tilgang til en gratis nettløsning som heter Klubbkontor. I første omgang vil man få tilgang til en ferdig publiseringsløsning, men det vil senere bli mulig å bestille klubbkontor for Idrettsråd for intern og ekstern samhandling i og mellom idrettsråd.
Fordeling av LAM i idrettsrådene. Lokale aktivitetsmidler (LAM) må idrettsrådene nå starks få i orden. Utbetalingen til idrettslagene er i gang men alle idrettsråd må legge inn fordelingen i SportsAdmin slik at utbetalingen kan gjennomføres.